Menu Close
สิงคโปร์ ศาสนา

ศาสนาของสิงคโปร์

สิงคโปร์ ศาสนา   สิงคโปร์ ศาสนา – ศาสนาในประเทศสิงคโปร์ มีความโดดเด่นด้านความหลากหลาย จากการอาศัยอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุลักษณ์ กล่าวกันว่าประเทศสิงคโปร์คือ “หม้อหลอม” ของที่รวมศาสนาต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ในสิงคโปร์เป็นผู้นับถือศาสนา…

สิงคโปร์ 2019

เที่ยวสิงคโปร์ 2019

สิงคโปร์ 2019   สิงคโปร์ 2019 – ประเทศสิงคโปร์(Singapore) เป็นอีกหนึ่งประเทศฮิตอันดับต้นๆของคนไทยในการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ เพราะไปได้ง่าย ค่าตั๋วเครื่องบินไม่สูง และใช้เวลาเที่ยวเพียงไม่กี่วันก็เที่ยวเกือบครบทุกสถานที่ฮิตๆแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์มีความหลากหลายค่อนข้างมาก ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้า…