UFABET

การศึกษาของสิงคโปร์

สิงคโปร์ การศึกษา สิงคโปร์ การศึกษา - จุดมุ่งหมายทางการศึกษาในระบบโรงเรียนของสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะความรู้ความสามารถเพื่อการดำรงชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบและเป็นพลเมืองดี ของชาติ กระบวนการพัฒนาการศึกษามุ่งให้เด็กแต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพให้ได้สูงสุด การศึกษาของสิงคโปร์ กำหนดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 ปี เป็นการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เด็กทุกคนต้องอยู่ในระบบโรงเรียนอย่างต่ำ 10 ปี ก่อนออกไปสู่การทำงาน...

สิงคโปร์ การแต่งกาย

สิงคโปร์ การแต่งกาย สิงคโปร์ การแต่งกาย - ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่ แต่งกายแบบชาวตะวันตก แต่ก็มีบางส่วนที่ยังคงแต่งกาย ตามเชื้อชาติของตน ประเทศสิงคโปร์ มีอากาศแบบร้อนชื้นตลอดทั้งปี คนส่วนใหญ่ ใส่เสื้อผ้าแบบสบายๆ ทำจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย มากกว่าใส่เสื้อขนสัตว์ เดินไปมาข้างนอกบ้าน แต่บางสถานที่ เช่น...

ศาสนาของสิงคโปร์

สิงคโปร์ ศาสนา   สิงคโปร์ ศาสนา - ศาสนาในประเทศสิงคโปร์ มีความโดดเด่นด้านความหลากหลาย จากการอาศัยอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุลักษณ์ กล่าวกันว่าประเทศสิงคโปร์คือ "หม้อหลอม" ของที่รวมศาสนาต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ในสิงคโปร์เป็นผู้นับถือศาสนา องค์กรศาสนานานาชาติสิงคโปร์ (Inter-Religious Organisation, Singapore) ได้ให้การรับรองศาสนา...

เที่ยวสิงคโปร์ 2019

สิงคโปร์ 2019   สิงคโปร์ 2019 - ประเทศสิงคโปร์(Singapore) เป็นอีกหนึ่งประเทศฮิตอันดับต้นๆของคนไทยในการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ เพราะไปได้ง่าย ค่าตั๋วเครื่องบินไม่สูง และใช้เวลาเที่ยวเพียงไม่กี่วันก็เที่ยวเกือบครบทุกสถานที่ฮิตๆแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์มีความหลากหลายค่อนข้างมาก ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้า รวมถึงย่านช้อปปิ้งที่มีสีสันต่างๆของเมืองด้วย เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะประเทศสิงคโปร์จะมีอะไรน่าสนใจบ้าง   รูปปั้นสิงโตพ่นน้ำ Merlion...