Menu Close

Category: นวนิยาย

golden kamuy

golden kamuy

golden kamuy สุกิโมโตะ จอมอมตะ        golden kamuy เสนอแนะ เรื่องย่อตัวนำของเรื่อง เป็นสุกิโมโตะ ไซจิ ทหานที่เคยผ่านการรบผู้ได้รับสมญานามว่า “สุกิโมโตะ…

โบรูโตะ

โบรูโตะ

โบรูโตะ โบรูโตะ แม้จะฉายต่อจาก The Last Naruto The Movie แต่ในด้านเนื้อเรื่องของ Boruto Naruto the Movie นั้นจะดำเนินเรื่องต่อจาก ไม่นิซีรีย์…