Menu Close

Month: December 2019

สิงคโปร์ ข้อมูล

ข้อมูลความรู้ต่างๆของประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์ ข้อมูล สิงคโปร์ ข้อมูล – การตั้งอาณานิคม เป็นการใช้อำนาจ ของประเทศหนึ่ง เหนืออีกประเทศหนึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเพื่อหวังผลกำไร ผลกำไรมาจากการตั้งด่านสินค้า ในประเทศอาณานิคม ตามประวัติศาสตร์แล้ว เกาะสิงคโปร์ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงมาเลย์…

สิงคโปร์ การศึกษา

การศึกษาของสิงคโปร์

สิงคโปร์ การศึกษา สิงคโปร์ การศึกษา – จุดมุ่งหมายทางการศึกษาในระบบโรงเรียนของสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะความรู้ความสามารถเพื่อการดำรงชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบและเป็นพลเมืองดี ของชาติ กระบวนการพัฒนาการศึกษามุ่งให้เด็กแต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพให้ได้สูงสุด การศึกษาของสิงคโปร์ กำหนดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 ปี…

สิงคโปร์ การแต่งกาย

สิงคโปร์ การแต่งกาย

สิงคโปร์ การแต่งกาย สิงคโปร์ การแต่งกาย – ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่ แต่งกายแบบชาวตะวันตก แต่ก็มีบางส่วนที่ยังคงแต่งกาย ตามเชื้อชาติของตน ประเทศสิงคโปร์ มีอากาศแบบร้อนชื้นตลอดทั้งปี คนส่วนใหญ่ ใส่เสื้อผ้าแบบสบายๆ ทำจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น…

สิงคโปร์ ศาสนา

ศาสนาของสิงคโปร์

สิงคโปร์ ศาสนา   สิงคโปร์ ศาสนา – ศาสนาในประเทศสิงคโปร์ มีความโดดเด่นด้านความหลากหลาย จากการอาศัยอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุลักษณ์ กล่าวกันว่าประเทศสิงคโปร์คือ “หม้อหลอม” ของที่รวมศาสนาต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ในสิงคโปร์เป็นผู้นับถือศาสนา…

สิงคโปร์ 2019

เที่ยวสิงคโปร์ 2019

สิงคโปร์ 2019   สิงคโปร์ 2019 – ประเทศสิงคโปร์(Singapore) เป็นอีกหนึ่งประเทศฮิตอันดับต้นๆของคนไทยในการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ เพราะไปได้ง่าย ค่าตั๋วเครื่องบินไม่สูง และใช้เวลาเที่ยวเพียงไม่กี่วันก็เที่ยวเกือบครบทุกสถานที่ฮิตๆแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์มีความหลากหลายค่อนข้างมาก ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้า…