ข้อมูลความรู้ต่างๆของประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์ ข้อมูล

สิงคโปร์ ข้อมูล

สิงคโปร์ ข้อมูลการตั้งอาณานิคม เป็นการใช้อำนาจ ของประเทศหนึ่ง เหนืออีกประเทศหนึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเพื่อหวังผลกำไร ผลกำไรมาจากการตั้งด่านสินค้า ในประเทศอาณานิคม ตามประวัติศาสตร์แล้ว เกาะสิงคโปร์ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงมาเลย์ เป็นสถานที่ที่จับปลาได้ดี เพราะตั้งอยู่ปากแม่น้ำ สิงคโปร์ ก่อนที่ชาวยุโรป จะเข้ามาตั้งรกรากอยู่ แต่ในปัจจุบัน สิงคโปร์ถูกจดจำ เป็นเกาะแห่งเมืองหลวง ชนพื้นเมืองและชาวชนบท จะอาศัยอยู่แถบชายฝั่งและแม่น้ำ ตามประวัติศาสตร์ ระบุว่า บริษัท บริติช อินเดีย นำโดย เซอร์ สแตมฟอร์ด ราฟเฟิลส์ เข้ามาตั้งด่านสินค้า บนเกาะทำให้สิงคโปร์ เป็นศูนย์กลางทางการค้า ที่สำคัญที่สุดในปี 1989 กองทหารของ สิงคโปร์ภายใต้บริษัท บริติช อินเดีย กประสบความสำเร็จด้วย กำลังทหารของประเทศ สื่อถึงพลังของประเทศ สิ่งเหล่านี้ทำให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลาง แห่งความทันสมัย จากความสำเร็จ ทางด้านการค้าและ การทหาร ในขณะเดียวกัน สิงคโปร์ก็เป็นศูนย์กลาง อำนาจของประเทศอังกฤษ ในแถบเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ 

เศรษฐกิจของประเทศ สิงคโปร์มีความเป็นมิตร กับภาคธุรกิจ และถูกจัดให้เป็นศูนย์กลาง ทางการเงินที่ดีที่สุด ลูกจ้างเป็นพันๆ คนสร้างผลงานที่ดีเยี่ยม ให้กับบริษัทข้ามชาติ ซึ่งนำสิงคโปร์ไปสู่สายตาของชาวโลก เศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับระบบ ตลาดถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างดีเยี่ยม และมีการสนับสนุน อย่างดีเยี่ยมจากการ นำเข้าและส่งออกสินค้าต่างๆ สิงคโปร์ได้รับเกียรติ ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม สี่เสือแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นผู้นำทางด้าน การตลาดในเอเชีย ร่วมกับร่วม ฮ่องกง เกาหลีใต้ และไต้หวัน การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง เป็นส่วนสำคัญในการรักษา สภาพเศรษฐกิจของสิงคโปร์ อุตสาหกรรมการผลิต ครอบคลุมไปถึง เครื่องใช้ไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี ปิโตรเลี่ยม เครื่องมือวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์อื่นๆ ซึ่งเสริมสร้างศิลปะ ในสิงคโปร์ การผลิตนี้สร้าง จีดีพี ให้กับประเทศสิงคโปร์ ได้เกือบ 26% และสร้างแผ่นไมโครชิพ ถึง 10 % ของโลก สิงคโปร์มีท่าเรือ ที่เป็นหนึ่งในท่าเรือ คึกคักที่สุดในโลก

ถูกจัดให้เป็นศูนย์กลาง การแลกเปลี่ยน สินค้าต่างชาติ ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ ของโลก เมื่อเทียบกับ ลอนดอน โตเกียว และ นิวยอร์ก สิงคโปร์ยังมีการจ้างงาน ลูกจ้างจากทั่วโลกเป็นพันๆคน ซึ่งทำให้สิงคโปร์ เป็นประเทศที่ผู้จ้างงานของโลกด้วย 

 

สิงคโปร์ และการค้าโลก

การนำเรือกลไฟมาใช้ขนส่งสินค้า ทำให้การขนส่งเร็วขึ้น และราคาถูกขึ้น เพราะมีความสามารถมากกว่าเรือพายนี่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การค้าเติบโตในสิงคโปร์ การเปิดใช้คลองสุเอช มีผลต่อการค้าอย่างมาก เพราะช่วยให้การใช้เวลาเดินทาง เช่น จากยุโรป ไปเอเชีย ลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าของสิงคโปร์มากขึ้น กิจกรรมทางการค้าที่สร้างผลประโยชน์ให้กับสิงคโปร์ได้แก่ สินค้าที่ผู้ค้านำเข้าและส่งออกสินค้าไม่ต้องเสียภาษี ผลประโยชน์ทางการค้าสำเร็จได้ด้วยการตั้งข้อกำหนดสินค้าและความสำคัญของสินค้า ตัวอย่างเช่น ความต้องการเครื่องเทศในยุโรปรวมกับสินค้าอื่นๆทำให้สิงคโปร์เป็นด่านสินค้าที่สำคัญ สิงคโปร์สร้างผลกำไรโดยติดราคาตลาดสูงกว่าราคาทุน ในปัจจุบันการค้าแบบนี้ถูกแทนที่โดยศุลกากรซึ่งเรียกเก็บภาษีจากสินค้าต่างๆ 

 

ระบบเศรษฐกิจ

สิงคโปร์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ มีพื้นที่น้อย รัฐบาลจีงต้องใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และได้มีการถมทะเลเพื่อให้ได้พื้นที่เพิ่มมากขึ้น อาชีพหลักที่ทำรายได้ให้กับสิงคโปร์คือธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม สิงคโปร์เป็นเมืองท่าใหญ่อันดับ 4 ของโลก ในแต่ละปีจะมีเรือสินค้าผ่านเข้า – ออกท่าเรือไม่ต่ำกว่า 4000 ลำ สิงคโปร์มีโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 2400แห่ง โรงงานอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันเป็นโรงงานที่ทันสมัย และทันสมัยและใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ อะลูมิเนียม, มะพร้าว, ยาง, เครื่องใช้ภายในบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้น สิงคโปร์เป็นเมืองท่าปลอดภาษีคือม่มีการภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยจึงทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทำรายได้ให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง สำหรับผลผลิตทางเกษตรนั้นไม่พอเพียงกับความต้องการของประชากรในประเทศ จึงต้องสั่งซื้อ อาหารจำพวกข้าว, ผัก ผลผลิต, เครื่องเทศจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะจากประเทศไทย

 

สถานภาพทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ

สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆ ทำให้มีทรัพยากรธรรมชาติไม่มากนัก แต่เศรษฐกิจของสิงคโปร์กลับเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยความได้เปรียบเรื่องที่ตั้งของประเทศ ทำให้สิงคโปร์กลายเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย และหากวัดจาก GDP สิงคโปร์คือประเทศที่รวยเป็นอันดับ 5 ของโลก

 

รายได้ประชากรต่อหัว

ประมาณ 54,776 ดอลลาร์สหรัฐฯ

 

อุตสาหกรรมหลักในประเทศ

อุตสาหกรรมที่สำคัญต่อเศรษฐกิจสิงคโปร์มากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมี อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์และยา

 

สินค้านำเข้า ส่งออกอะไรเป็นหลัก

สินค้าส่งออก เครื่องจักร อะไหล่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร เคมีภัณฑ์และยา เชื้อเพลิงและแร่

สินค้านำเข้า เครื่องจักรกลและอะไหล่ เชื้อเพลิงและแร่ เคมีภัณฑ์ อาหาร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *